Vida

Assegurances de vida

Existeix una àmplia gamma d’assegurances de vida. El seu principal motiu és el de garantir el cobrament d’un capital pactat en cas de mort o invalidesa de l’assegurat, ja sigui per a liquidar un préstec o hipoteca, o bé per a preservar uns ingressos per la família en cas de la seva absència o per estar en situació d’invalidesa.

En aquesta mena d’assegurances és molt important un bon assessorament, ja sigui per a concretar el capital idoni a assegurar, ja que varia en funció de la situació familiar, així com per triar el beneficiari adequat, perquè juga un paper rellevant en els impostos a pagar.

Consulti’ns, tenim una gran varietat de possibilitats al millor preu.

Preguntes freqüentes

Què cobreix l´assegurança de vida?

La cobertura principal és la mort de l’assegurat ja sigui per malaltia o accident, per tal que els beneficiaris rebin un capital pactat.
També és habitual la cobertura d’invalidesa per malaltia o accident, en aquest cas el beneficiari és el mateix assegurat. Hi ha diferents graus d’invalidesa, la contractada habitualment és la IPA (Invalidesa Permanent Absoluta), que invalida a l’assegurat a treballar a tota professió. L’altra d’invalidesa, i cada cop més aconsellable la seva contractació donat que són el 70% de les invalideses concedides per la Seguretat Social, és la IPT (Invalidesa Permanent Total), també anomenada Invalidesa Professional, que és aquella que invalida a l’assegurat a treballar en la seva professió.
Existeixen moltes altres cobertures addicionals, sent les més importants les anteriorment comentades.

Qui són els beneficiaris de la pòlissa de vida?

El beneficiari és qui percebrà el capital pactat en cas de mort de l’assegurat.
Qui contracta la pòlissa (Prenedor), que pot ser diferent de l’assegurat, decideix qui serà el beneficiari, podent-lo canviar tants cops com calgui amb el pas del temps.

Quina durada té una pòlissa de vida?

L’assegurança de vida, per norma general es renova any a any i finalitza en el moment que l’assegurat fa els 70 anys, i a l’edat de 65 anys per la cobertura d’invalidesa.

Com podem saber si un familiar que ha mort tenia contractada una pòlissa de vida?

Existeix un Registre de contractes d’assegurança amb cobertura de mort, dependent del Ministeri de Justícia, de totes aquelles assegurances amb garantia de mort, per tal que els seus possibles beneficiaris puguin reclamar la prestació a l’asseguradora. És un procediment senzill i habitual després de la defunció del familiar, que consisteix a demanar-lo conjuntament amb el certificat d’Actes d’Última Voluntat.

Per què contractar una assegurança de vida?

Principalment hi ha dos motius. Per una banda, deixar un capital per als familiars que permeti continuar mantenint una estabilitat econòmica. Per l’altra, percebre un capital que permeti liquidar préstecs i/o hipoteques que el difunt tenia pendents.
Hi ha d’altres motius concrets, i no menys importants, com és el cas de persones que tenen un patrimoni important, per a socis d’empresa i per persones clau dins una empresa, per posar uns exemples.

El banc em pot obligar a contractar una assegurança de vida per concedir-me una hipoteca?

Cal dir que és molt aconsellable contractar una pòlissa de vida, però en cap cas és obligatori i menys encara contractar-la amb l’entitat bancària, on per norma general el preu és més elevat.
Tampoc seria lícit, com hem vist sovint, que et facin una assegurança amb una durada superior a 10 anys i/o que l’import d’aquest, que sol ser elevat, s’inclogui en l’import de la hipoteca. Si es dona el cas, caldria denunciar-ho.

Les nostres marques

L’assessorem i ajudem a dicidir la millor opció, amb estudis entre totes les companyies en les quals mediem.