Protecció lloguer

Assegurances de protecció al lloguer

Assegurances per a aquells propietaris que disposen d’habitatges, locals i naus per a llogar i volen fer-ho amb total garantia.

Per a això, prèviament a la signatura del contracte de lloguer, les companyies realitzen un estudi d’idoneïtat dels llogaters de manera gratuïta.

Una vegada formalitzat el contracte, les asseguradores pagaran les possibles rendes impagades, indemnitzaran els possibles actes vandàlics causats pel llogater a l’habitatge i li proporcionaran advocats, procuradors i pèrits per a defensar tots els seus drets.

La nostra àmplia experiència en aquest sector ve avalada pel gran nombre de pòlisses gestionades, així com per diverses immobiliàries que, any rere any, col·laboren amb nosaltres.

Les nostres marques

L’assessorem i ajudem a dicidir la millor opció, amb estudis entre totes les companyies en les quals mediem.