Comerç i oficines

Comerç i oficines

La modalitat Multirisc de Comerços i Oficines garanteix qualsevol dany patrimonial als béns de l’empresa, així com les possibles responsabilitats que puguin sorgir durant el desenvolupament de la nostra activitat diària.

Ja sigui per incendi, robatori, fuites d’aigua, fenòmens de la natura, danys d’origen elèctric i moltes altres situacions. També pels danys ocasionats a tercers pel mateix assegurat o els seus empleats. Addicionalment, podem garantir les pèrdues econòmiques sofertes a conseqüència del tancament del negoci per fets coberts per la pòlissa.

Sabem que cada negoci és diferent per la qual cosa, prèvia anàlisi del risc, realitzem estudis personalitzats en diferents asseguradores, per trobar que millor s’adapti al teu negoci.

Preguntes freqüentes

Què és el continent a la pòlissa de multirisc comerç i oficines?

En termes generals serien tots aquells elements que formen part de la construcció de local o oficina. Parets, terra, sostre, portes, finestres, persianes, rètols, i totes les instal.lacions fixes d’aigua, llum, climatització i dispositius de seguretat.

Què és el contingut d'una pòlissa de multirisc comerç i oficines?

Són tots aquells elements necessaris pel desenvolupament de l’activitat de l’empresa, que estan dins el local i que no formen part de la construcció, com podria ser el mobiliari, electrodomèstics i aparells electrònics, maquinària, diners en metàl.lic, així com els mateixos productes destinats a la venta.

Amb una sola pòlissa, en tinc prou per cobrir les necessitats del meu negoci?

Normalment sí, ja que la pòlissa multirrisc comerç i oficines inclou àmplies cobertures i adequades a cada tipologia de negoci: responsabilitat civil, béns refrigerats, incendis, robatori, pèrdua de beneficis… però en determinats casos, cal complementar amb pòlises específiques com responsabilitat civil professional, transport de mercaderies… Seria convenient estudiar cada cas.

La meva assegurança de comerç, cobreix els danys que ocasionem a casa dels nostres clients quan fem el lliurament i la instal·lació dels nostres productes?

Aquells negocis que per la seva activitat necessiten fer lliurement i/o instal·lació dels productes a casa dels clients, com podrien ser botigues de mobles, electrodomèstics, tendals, cortines…, és necessari que tinguin contractada la cobertura de responsabilitat civil a l’exterior de les instal·lacions de l’empresa. Aquesta cobertura té efecte sempre que la instal·lació o lliurament del producte sigui realitzada per treballadors de l’empresa.

Les pintades de grafitis queden cobertes per l'assegurança del meu comerç?

Per norma general, tot i tenir contractat el continent, estan excloses de les pòlisses les pintades i els grafitis a l’exterior del local.