Incapacitat temporal (autònoms)

Incapacitat temporal (autònoms)

Aquesta assegurança és especialment rellevant per a aquells empresaris autònoms, que veuen reduïts els seus ingressos en trobar-se en situació de baixa laboral per malaltia o accident.

La seva funció principal és el pagament d’una renda mensual que complementi la prestació de la SS i així mantenir els seus ingressos. Addicionalment, es poden incloure cobertures per garantir indemnitzacions en cas d’hospitalització, mort o invalidesa.

A més, per a aquells autònoms en règim d’estimació directa suposa un avantatge fiscal en considerar-se despesa deduïble amb un límit de 500€ anuals.