Salut - Assistència sanitària

Assegurances de salut i assistència sanitària

Cada any són més les famílies que decideixen contractar una pòlissa de salut.

Si bé és cert que al nostre país gaudim d’una de les millors sanitats públiques del món, cal destacar també les deficiències directament relacionades amb la saturació del sistema que ocasiona llargues llistes d’espera.

La rapidesa a poder visitar-se amb un especialista, la de triar el metge que millor li convingui, i fins i tot la de demanar una segona opinió mèdica, ens assegura una millor qualitat de vida.

La nostra àmplia especialització en assegurances de salut, avalada per un gran nombre de clients que ens confien el seu benestar, permet situar-nos com a referent del sector.

No dubti a consultar-nos, li oferirem el millor preu entre moltes de les companyies de referència de Salut.

Preguntes freqüentes

Què és el més important a tenir en compte en contractar una assegurança de salut?

Cal saber que no es pot contractar la pòlissa per cobrir malalties que t’hagin sobrevingut o que ja tenies amb anterioritat. L’assegurança de salut, com la resta d’assegurances, són per donar cobertura a fets que succeeixin en el futur.

Les asseguradores, prèviament a la contractació de la pòlissa, fan un qüestionari de salut per valorar la contractació. Si una asseguradora, un cop contractada la pòlissa, detecta que la malaltia ja existia amb anterioritat i no havia estat declarada en el qüestionari, podria cancel·lar l’assegurança.

És especialment important tenir en compte aquests factors abans de canviar d’asseguradora, ja que una malaltia coberta a l’asseguradora actual, podria no estar-ho a la nova.

Quines són les diferents modalitats d'assegurança de salut?

Per una banda, tenim 2 categories en funció dels serveis que presta:
Cobertura completa, la més habitual. Presta tota classe de serveis, siguin ambulatoris, hospitalaris o quirúrgics.
Cobertura ambulatòria, únicament cobreix serveis ambulatoris.

També hi ha 2 categories en funció del model de quadre mèdic:
Quadre mèdic, en la que l’assegurat rebrà serveis únicament dels centres i metges concertats per l’asseguradora.
Reemborsament, rebrà serveis dels centres i metges concertats per l’asseguradora, i se li reemborsarà el 80-90%, depenent de l’asseguradora, de les despeses dels no concertats.

Finalment, 2 categories en funció de si l’assegurat paga una part dels serveis utilitzats o no.
Amb copagament o sense copagament. El preu de l’assegurança amb copagament resulta més econòmica, ja que l’assegurat assumeix una part dels serveis rebuts.

Què és el període de carència?

La carència és el període de temps que passa des del moment de la contractació de la pòlissa fins que entren en vigor algunes de les seves cobertures.
En cas de canviar d’asseguradora, la nova sol eliminar els períodes de carència.

Què són les preexistències?

Són totes aquelles malalties o afeccions que l’assegurat ja tenia abans de contractar la pòlissa de salut. Per aquest motiu, les asseguradores fan un qüestionari de salut previ a la contractació de l’assegurança.
Les preexistències són el principal factor a tenir en compte a l’hora de canviar d’una assegurança a una altra.

Té algun benefici fiscal la contractació de la pòlissa de salut?

No, excepte pels autònoms en règim d’estimació directa, que en declarar els rendiments per activitats econòmiques a l’IRPF, permet deduir les primes pagades, incloses les del cònjuge i fills menors de 25 anys, fins a un límit de 500€ per persona i any.

També pot tenir avantatges fiscals si la pòlissa es contracta a través de l’empresa on es treballa (veure apartat empreses).

Puc incloure el meu fill acabat de néixer a la pòlissa?

El nounat està inclòs automàticament en néixer. No obstant això, cal sol·licitar la seva inclusió a la pòlissa durant el primer mes de vida, per tal d’assegurar-lo sense necessitat de fer cap qüestionari de salut, quedant totes les preexistències cobertes.

Hi ha un límit d'edat per la contractació?

És assegurable qualsevol persona compresa entre els 0 anys i els 69, 70 o 75 anys, depenent de l’asseguradora. Els menors d’edat, sempre hauran d’estar assegurats conjuntament amb un major d’edat.

L'asseguradora pot donar-me de baixa en arribar a certa edat?

No, les pòlisses de salut tenen una durada vitalicia.

Tinc cobertura a l'estranger?

Sí, per aquells viatges de no més de 90 dies, l’assegurança inclou una cobertura d’assistència en viatge a l’estranger que garanteix, fins a certs límits, tota classe de despeses mèdiques i hospitalàries d’urgencia, i repatriació.

Les nostres marques

L’assessorem i ajudem a dicidir la millor opció, amb estudis entre totes les companyies en les quals mediem.