PPE – PPSE Plans de pensions d'ocupacó i previsió social empresarial

PPE, PPSE, Plans de pensions d'ocupació i previsió social empresarial

PPE – PPSE Plans de pensions d’ocupacó i previsió social empresarial

Es tracta d’una assegurança de vida-estalvi col·lectiu de compromís per pensions vinculada a la jubilació.

L’actual normativa que limita a 1.500€ les aportacions a Plans de Pensions Individuals converteixen els PPE i PPSE en la millor opció d’estalvi jubilació amb importants avantatges fiscals.

En aquesta modalitat de producte, l’empresa és la titular de la pòlissa, qui pren la iniciativa de contractació i qui fa les aportacions, permetent també als empleats fer aportacions addicionals. L’import màxim anual d’aportacions entre l’empresa i l’empleat és de 10.000€.

Avantatges fiscals

Pel treballador, el total de les aportacions són rendiments del treball i es redueixen íntegrament de la base imposable de l’IRPF.

Per a l’empresa, totes les aportacions es descompten en el pagament d’impost de societats, a banda de resultar un excel·lent mitjà per fidelitzar el seu actiu més gran, els empleats.