Assistència en viatges

Assistència en viatges

Les assegurances de viatges en l’àmbit empresarial cobreixen situacions inesperades que no podem controlar que es poden produir durant els viatges professionals de directius o empleats.

Aquestes pòlisses tenen un ampli ventall de cobertures com són les despeses mèdiques a l’estranger, la cancel·lació del viatge o la pèrdua d’equipatges. A més, algunes modalitats inclouen imprevistos relacionats amb el Covid.

Hi ha la possibilitat de contractar una pòlissa per un únic viatge, o bé, per a aquelles empreses que fan viatges amb freqüència, contractar una única pòlissa per a tots els viatges de tots els empleats que facin durant tot l’any. D’aquesta manera facilita la gestió a l’empresa i en millora el preu significativament.