Accidents - conveni

Accidents – conveni

Aquest tipus d’assegurances afecten certs sectors professionals. Per això hem de saber el sector professional a què pertany l’empresa i conèixer el conveni col·lectiu pactat. En aquests convenis, que s’actualitzen de forma periòdica, se n’estableix l’obligatorietat i les cobertures i els capitals a assegurar.

Únicament amb saber el conveni a què pertany l’empresa i el nombre de treballadors, buscarem la millor proposta entre més de 10 Asseguradores, que a més i de forma automàtica adaptarà les cobertures i capitals al conveni.