Responsabilitat mediambiental

Assegurances de Responsabilitat mediambiental per empreses, 26/2007

Responsabilitat mediambiental

Segons la Llei 26/2007 del 23 d’octubre de Responsabilitat Mediambiental, les empreses estan obligades a evitar i reparar els danys ocasionats al medi ambient. Les empreses han de restituir de manera il·limitada els recursos naturals danyats i garantir tornar-los al mateix estat que abans de produir-se el sinistre.

La pòlissa de Responsabilitat Mediambiental és per a les empreses l’opció més econòmica i que garanteix una millor solució per donar resposta a la llei, que contempla el principi de “qui contamina paga i repara”