Decessos

Assegurances per decessos

Actualment, gairebé la meitat de la població disposa de cobertura de decessos.

Si als elevats costos que suposa un sepeli li sumem que passa estant lluny de la residència habitual, els quals assumeix la Companyia, li afegim un exquisit servei d’acompanyament i assessorament expert en aquell moment crucial que és el de la defunció d’un ser estimat, fan d’aquesta assegurança de les més valorades entre els clients.

Sense límit d’edat per a la contractació i a un preu molt reduït. No dubteu i demaneu-nos pressupost.

Preguntes freqüentes

Per què contractar una assegurança de decessos?

Són molts els motius que fan aconsellable tenir contractada una assegurança de decessos, en destaquem un parell. Per una part és una qüestió econòmica donat que el servei funerari és una despesa important que pot oscil·lar entre els 4.000€ i 6.000€ i que ve de forma inesperada per la família. Per altra banda, i no menys important, és la prestació de serveis per part d’un expert de l’asseguradora que us assessora, acompanya i gestiona tota classe de tràmits en un moment tan complicat com és la de la pèrdua d´un familiar.

Com funciona l'assegurança de decessos? Concretament en el moment de la defunció…

Tota asseguradora disposa d’un telèfon 24h on cal trucar. De manera immediata un assessor es posa en contacte amb la família, hospitals i tanatori que coordina tots els tràmits.

Quina diferència hi ha entre una assegurança de decessos i una de vida?

Ambdues assegurances tenen a veure amb la mort de la persona assegurada.
L’assegurança de vida té com a finalitat principal la de garantir una indemnització econòmica que permeti mantenir la situació financera familiar. L’indemnització no és immediata, perquè per tal de percebre-la, requereix certs documents i verificacions.
L’assegurança de decessos és un mix d’indemnització econòmica i prestació de serveis. La finalitat econòmica és la de cobrir la despesa que suposa el sepeli, la qual s’indemnitza de manera immediata.

Hi ha una edat mínima i màxima per contractar una assegurança de decessos?

No hi ha cap limitació pel que fa a l’edat. De totes maneres per als majors de 65-70 anys no es dona l’opció de pagar quotes sinó que l’assegurança es fa amb un pagament únic, que sol tenir un preu elevat. Tot i amb això, resulta una bona opció tant per la part econòmica com pels serveis que ofereix l’assegurança.

Tenen carències la pòlissa de decessos?

La carència és el període de temps que passa des del moment de la contractació fins que entra en vigor la pòlissa o algunes de les seves cobertures. En funció de l’asseguradora, el període de carència pot variar entre els 20 dies i fins a 9 mesos. En el supòsit de la mort de l’assegurat per suïcidi la carència és de 1 any. En cas que la mort sigui per accident, no hi ha cap classe de carència.

Quin és el capital a assegurar per fer front al cost del sepeli?

L’asseguradora estableix un capital de manera automàtica en funció del cost a la localitat on l’assegurat ha escollit per al sepeli.

Que passa si la defunció es produeix a l'estranger estant de viatge?

L’assegurança de decessos té prevista aquesta possibilitat i té una cobertura d’assistència en viatge que, d’entre altres opcions, dona la cobertura de la repatriació del difunt. Són costos molt elevats que assumeix l’asseguradora.

Les nostres marques

L’assessorem i ajudem a dicidir la millor opció, amb estudis entre totes les companyies en les quals mediem.