Construcció

Construcció

L’àmbit de la construcció, per la seva gran influència a l’economia i per la seva gran diversitat de riscos, mereix un punt i a part.

S’hi veuen afectats tots els seus intervinents: contractistes, promotors, constructors i professionals complementaris (electricitat, fontaneria, fusteria, guixers, pintura i arrebossats….) així com la seva direcció tècnica, arquitectes i aparelladors.

No parlem d’un producte concret sinó de diferents modalitats intrínseques a la pròpia activitat.

La pòlissa de Responsabilitat Civil General, per compensar els danys ocasionats a tercers durant el desenvolupament de la seva activitat pels professionals que intervenen en la construcció. Pòlissa de Tot Risc Construcció, per cobrir els danys propis a l’obra, a la maquinària, als materials durant el període de temps que s’executa l’obra. La pòlissa decennal que afecta directament el promotor i garanteix aquells danys estructurals que apareguin a l’obra durant el període de 10 anys des que va finalitzar-se. La pòlissa de fiançament és una modalitat d’assegurança de caució que ha de contractar el promotor per salvaguardar les quantitats de diners que han anticipat els possibles compradors per adquirir un habitatge. En aquest cas, el beneficiari de la prestació és el comprador. La pòlissa de Fiances davant l’Administració, també dins del grup d’assegurança de Caució, serveix per a aquells contractistes que es volen presentar a un Concurs de l’Administració Pública. La Llei de Contractació amb Administracions Públiques requereix aquesta garantia per presentar-se a les licitacions.

La nostra àmplia trajectòria en aquest tipus de risc ens converteix en referents. Contacti amb nosaltres i un assessor l’informarà sobre totes les seves necessitats i li oferirà la millor solució.