Protecció jurídica

Protecció jurídica

En l’actual situació d’incertesa, complexitat, canvis constants i la gran quantitat de lleis que afecten l’activitat empresarial, resulta molt aconsellable disposar d’una pòlissa de Protecció Jurídica, que de forma breu seria disposar d’un advocat per a l’empresa, de manera immediata i amb un baix cost.

Inspeccions o sancions d’organismes oficials, conflictes amb empleats, danys que ens han ocasionat i hem de reclamar, serien exemples de casos en què es disposarà d’un advocat que ens assessorarà, defensarà o reclamarà a favor dels interessos de l’empresa. A més, ofereix un servei telefònic que us permet contactar amb un advocat per consultar de manera immediata qualsevol dubte que pugui sorgir.