ACCIDENTS – CONVENI

ACCIDENTS – CONVENI

Accidents - conveni Accidents – conveni Aquest tipus d’assegurances afecten certs sectors professionals. Per això hem de saber el sector professional a què pertany l’empresa i conèixer el conveni col·lectiu pactat. En aquests convenis, que...
CIBER RISCOS

CIBER RISCOS

Ciber riscos Ciber riscos Tota empresa, independentment de la mida, és susceptible de rebre un atac informàtic que provoqui importants conseqüències econòmiques, legals i reputacionals i fins i tot en el pitjor dels casos portar-la al tancament. Els atacs informàtics...
COMERÇ I OFICINES

COMERÇ I OFICINES

Comerç i oficines Comerç i oficines La modalitat Multirisc de Comerços i Oficines garanteix qualsevol dany patrimonial als béns de l’empresa, així com les possibles responsabilitats que puguin sorgir durant el desenvolupament de la nostra activitat diària. Ja...
CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ

Construcció Construcció L’àmbit de la construcció, per la seva gran influència a l’economia i per la seva gran diversitat de riscos, mereix un punt i a part. S’hi veuen afectats tots els seus intervinents: contractistes, promotors, constructors i...
CANCEL·LACIÓ D’ESPECTACLES

CANCEL·LACIÓ D’ESPECTACLES

Cancel·lació d'espectacles Cancel·lació d’espectacles Aquesta modalitat, anomenada també assegurança de contingències, garanteix a l’organitzador d’esdeveniments musicals, esportius, culturals i de qualsevol altra índole les possibles pèrdues...